Ermelleki Pasztortus Humer - Hagrid a Itta z Podjeřmanské skály

Hagrid
Plemeno: 
Bloodhound
Psovod: 
Ivan Richter, Jarok u Nitry, SK

Ermelleki Pasztortus Humer -  Hagrid, nar. 1. 2. 2011

Itta z Podjeřmanské skály, nar. 

ivan [dot] richters [at] gmail [dot] com

Atest IBHA podle NTCK9Georgia "double blind" test Stupeň 1 složený dne 8.4.2015

Základní a pokročilý výcvik dle metodiky IBHA, Seminář K9NTC pod vedením Jeffa Schettlera v Bratislavě, workshop GAK9 Chris Rossenberger a Cony Steidinger, Brno 7.-8.10.2017

Frekventant  instruktorského kurzu základního výcviku MT