Šternberské listy - květen 2015

Článek Marka Juráně, který vyšel v Uničovském zpravodaji zaujal i  redaktora Šternberských listů a na straně 19 najdete první část článku, který bude mít pokračování i v dalším vydání.