2018-02 Ústí nad Labem

Na výzvu osoby blízké vyjely dva MT týmy (Cassino a Růženka) k pátrání po pohřešovaném muži v Ústí nad Labem. Na začátku pátrání byl náš klasický problém a to, že jsme byli opět povoláni k pátrání pozdě (pravděpodobně mezi 24 - 48 hodin??) a navíc se během cesty na zásah ukázalo, že není až tak jasné, kde se pohřešovaný muž naposledy nacházel. Byly vytipovány dvě lokality, kde se pravděpodobně mohl nacházet. Růženka byla nasazena v místě, kde se mohl pohybovat cestou k RD matky, ale tam na pedimetru cca 100m ukázala jasný negativ. Cassino pak byl nasazen na místě u obchodního domu, kde na parkovišti údajně stálo jeho auto. Byly prověřeny všechny odchozí trasy a na všech byl negativní výsledek. Závěr pátrání pak je, že se buď pohřešovaná osoba v těchto místech nenacházela a nebo byla pachová stopa tak slabá, že psi pachové částice již nebyli schopni nalézt.