2019-08 Skalica

Pátrací akce na výzvu osoby blízké, senior 83 let, s duševní chorobou, který se nevrátil z vycházky do sadů. Na základě výpovědi svědků byl Chooco uveden v místě poblíž vodní nádrže Mlýnky. Vypracoval trail podél vody 1800m do míst, kde stopu ztratil. opětovně uveden na hrázi, odkud vypracoval stopu opět do míst, kde pachovou stopu ztratil. Stáří pachové stopy bylo 29 hodin. Hledaná osoba byla nalezena druhý den živá cca 3.5 km od místa pátraání ve směru, který pes určil. Bohužel u takto starých stop nelze předpokládat že psi budou vždy úspěšní. Podle svědků a místa nálezu ale lze předokládat, že tuto část trasy pes vypracoval správně.  

Vážený pán Ing. Lubomír Satora,
dovoľte mi informovať Vás o nájdení pán H.Š. a poďakovať sa za pomoc.
Pán H.Š. bol nezvestný od 7. augusta 9.00 hod., kedy ho naposledy videla jeho manželka. Pátranie sa začalo v nočnej dobe po oznámení nezvestnosti v okolí jeho vinohradníckej búdy, kam sa podľa poskytnutých informácií ráno vybral. Na druhý deň sa pátranie  rozšírilo na obec Mokrý Háj, kde pravidelne vystupoval z autobusu zo Skalice, následne i na celú lokalitu skalických vinohradov. Dňa 8.8.2019 na základe informácie od svedkov sa pátranie presunulo do lokality hraničnej oblasti Mlynky. Zároveň sa prepátravala Zlatnícka dolina a jej okolie. Od začiatku pátrania úzko spolupracovala Mestská polícia Skalica a štátna polícia, neskôr sa zapojili hasiči a tiež dobrovoľníci, ktorí sa snažili pomôcť. Na základe žiadosti štátnej polície SR sa do pátrania zapojili aj zložky štátnej polície Českej republiky. Tiež primátorka Skalice oslovila starostov okolitých obcí o pomoc a súčinnosť. Veľkú aktivitu sme zaznamenali na mestskej stránke Facebooku, kde žiadosť o pomoc a akékoľvek informácie zdieľalo vyše 1100 ľudí s dosahom takmer 65 tisíc ľudí. K pátraniu prispel aj špeciálne vycvičený pes z International Bloodhound Academy, n.o. z Brna so psovodom Ing. Lubomírom Satorom a tiež boli využité drony spoločnosti UAVONIC s.r.o. Bratislava. Sobota 10. augusta napokon priniesla informáciu, že pán Š. bol nájdený a okamžite odvezený do nemocnice. Po niekoľkých dňoch blúdenia bol značne unavený a dehydrovaný a aktuálne je v lekárskej starostlivosti.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci či poskytovaní a zdieľaní informácií počas celého obdobia pátrania.
Pánovi H.Š. želáme pevné zdravie a rýchle zotavenie!

S pozdravom

Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica

https://tydenikpolicie.cz/pohresovaneho-seniora-ve-spatnem-zdravotnim-st...