ATEST IBHA - oficiální zkoušky MT týmů

Datum konání: 
08.04.2015

Jak jsme avizovali již v loňském roce, bude od letošního roku probíhat průběžně testování MT týmů metodou DB testů (double blind). Jedná se v současnosti o jediný, vedle zkoušky SDH Hejnice, skutečně objektivní test MT týmů, který prověří jeho připravenost k budoucímu možnému praktickému nasazení. Zkoušky bude rozhodovat mezinárodní rozhodčí mantrailingu. Atest se bude skládat ve třech úrovních, kde od druhého stupně se budou MT týmy, po schválení vedením IBHA moci zúčastňovat i praktických zásahů.

Tak a máme to za sebou. Historicky první atesty mantrailingu v Česko - Slovensku podle parametrů NTCK9Georgia skládalo v Rozstání u Liberce 5 MT týmů. Pod supervizí emeritního náměstka Policejního presidia pro kynologii Slovenské republiky Vlado Durišina a za rozhodování mezinárodní rozhodčí mantrailingu Petry Muellers, v krásném prostředí Podještědí připravil hlavní organizátor Láďa Sluka skvělé terény, které odpovídají podmínkám těchto atestů. Metoda "double blind" testů předpokládá, že nikdo, ani rozhodčí neznají trasu, kterou kladeč od místa startu odešel. Tato nejobjektivnější metoda testování MT týmů skutečně prověří, zda je MT tým skutečně dostatečně připraven pro budoucí ostrá nasazení. Splněny tak byly všechny podmínky Prováděcích pokynů. Cizí prostředí pro psovody, cizí kladeči v cizím prostředí. Hlavní rozhodčí si mohla vybrat pořadí stop, pořadí si psovodi vylosovali a kladeči byli pro psovody neznámí. Atesty Stupně 1 nakonec složili dva nejzkušenější psi, Cassino a Hagrid. U ostatních týmů byla vidět obrovská snaha, velká míra nervozity a taky menší zkušenosti s takovým nasazením, které věrně kopíruje skutečný ostrý zásah. Potvrdilo se, že k tomu, aby byl MT tým úspěšný, je potřeba minimálně 2 roky intenzivního cíleného tréninku, který IBHA na svých členech uplatňuje. Pro úspěšnost MT týmu jsou potřebné i zkušenosti, které psovodi získávají při neustále se měnících podmínkách tréninkového procesu.  Určitě máme velmi dobře našlápnuto a výsledky všech týmů byly velmi nadějné. Připravují se už i další týmy, které mají předpoklady tuto velmi náročnou zkoušku složit. Tak makáme dál. Další termín zkoušky bude v srpnu.

Chci tuto cestou poděkovat hlavní rozhodčí Petře Muellers za velmi objektivní rozhodování atestů, Vlado Durišinovi za kontrolu a supervizi, Láďovi Slukovi za vynikající zázemí a dokonalou přípravu terénů, místním myslivcům za povolení ke vstupu do terénů a i pomoc při organizaci vlastních atestů, kladečům za statečnost, že i ve větrrných, chladných a deštivých podmínkách byli ochotni 2 hodiny mrznout na konci stop a také účastníkům, kteří se těchto prvních zkoušek zúčastnili.