Atesty IBHA Rozstání

Datum konání: 
26.09.2020 - 27.09.2020

Opět skvělý víkend, nejenom skvělou atmosférou, ale hlavně i výsledky. Přibyli nám další dva MT týmy, které mají složený atest stupně 1 a hlavně byl složený poprvé v České a Slovenské republice Atest stupně 2. Je velmi potěšující, že se daří postupně testovat naše MT týmy, které mají předpoklady do budoucna absolvovat i skutečná ostrá pátrání.

Gratulujeme všem úspěšným MT týmům. Zvláštní poděkování patří obětavým kladečům stop, kteří museli přežít skutečně "psí" počasí a také hlavnímu organizátorovi atestů - Láďovi a skvělé Dášce, kteřá vytvořili fantastické zázemí. Těm neúspěšným, 

Určitě to pro všechny bylo velmi poučné, inspirující a dodává to energii pro další zkvalitňování naší práce. 

Podzimní atesty jsou tradičně naplánovány na Liberecko, základna u Ládi Sluky v Rozstání  pod Ještědem. Přihlášky nejpozději do 19.9.2020, jsou k dispozici na webu v sekci Atesty, kde najdete vše potřebné. Účastníkům pak budou poslány podrobnější informace. Prosím o nahlášení i diváků, popř. kladečů stop a doprovodů. Ubytko si zajistí každý sám, popř. po dohodě.