Rescue Report č.4 2015

Odborný časopis pro pracovníky IZS, profesionální a dobrovolné záchranáře a policisty. V tomto čísle poprvé vyšel článek o MT. Zde máte k dispozici internetovou verzi. V tištěné podobě jej nenajdete na novinových stáncích, protože je primárně určen pouze pro předplatitele z řad pracovníků IZS a Policie. K dispozici je pouze v Brně na adrese vydavatele.