Seminář Brno Maria Vladimirova bude přesunuto

Datum konání: 
17.04.2020 - 19.04.2020

Pravidelný, praktický, třídenní seminář pod vedením zkušené instruktorky Marie Vladimirové. Workshop je určen pro 6 MT týmů.  Základna v Efi-hotelu. Workshop je určen primárně pro pokročilejší MT týmy, které se připravují na zkoušky, ale je otevřen všem zájemcům. Počet MT týmů je omezen (6 MT týmů), ale je možné se přihlásit i jako divák (10 osob). Seminář bude v angličtině, ruštině a češtině. Trénovat budeme v okolí Brna, v Technologickém parku Královo Pole, CT Parku Slatina.

Přihlášky opět na satora.lubomir [at] gmail.com, podmínky zůstanou stejné, jako minule, pouze s tím, že v případě neúčasti přihlášeného účastníka se peníze nevrací, popř. si musí najít náhradníka.
Protože se instruktoři budou vyplácet v Eur, můžete částku v Eur uhradit na některém našem setkání hotově a nebo dle aktuálního kurzu v Kč na účty IBHA uvedené na website.
Cena za workshop je pro 6 MT týmů se psem - 200,- Eur a pro diváky bez psů, kterých může být pouze 10 to bude 40,- Eur.
Seminář bude třídenní. Základna bude v Efi-hotelu, kde bychom chtěli navečer v sobotu udělat posezení a rozbor videí, která přes den natočíme. Ubytování je možné tamtéž.
Instruktor:
Maria Vladimirova (https://www.k-9.lv/) Latvia,

Po zkušenostech z minulých ročníků doporučujeme se přihlásit i jako náhradníci. Pokud by nenastaly změny u přihlášených účastníků, můžete se pak účastnit jako diváci. 

Seminář je pro MT týmy se psy již obsazen.