Uničovský zpravodaj, číslo 1, ročník XXII, vydáno 15. 1. 2015

Tento rozhovor vyšel v Uničovském zpravodaji. Poděkování patří panu Marku Juráňovi, který Zpravodaj vede a tento článek napsal.