Nácvik přechodu z tvrdého na měkký povrch

Toto cvičení se provádí nejprve z měkkého povrchu na tvrdý a potom nastupuje toto cvičení, kdy se z tvrdého povrchu přechází na měkký. Přechod vodního toku se nacvičuje nejprve na mělké a krátké vodě a později se může hloubka a šířka vodního toku zvětšovat.