Ostré akce

2018-02 Ústí nad Labem

Na výzvu osoby blízké vyjely dva MT týmy (Cassino a Růženka) k pátrání po pohřešovaném muži v Ústí nad Labem. Na začátku pátrání byl náš klasický problém a to, že jsme byli opět povoláni k pátrání pozdě (pravděpodobně mezi 24 - 48 hodin??) a navíc se během cesty na zásah ukázalo, že není až tak jasné, kde se pohřešovaný muž naposledy nacházel. Byly vytipovány dvě lokality, kde se pravděpodobně mohl nacházet. Růženka byla nasazena v místě, kde se mohl pohybovat cestou k RD matky, ale tam na pedimetru cca 100m ukázala jasný negativ.

2018-02 Šluknov

V neděli 11.2.byl MT tým Lenka a Růženka povolán k pátrání po nesvéprávném 38 letém Č.R. z chráněného bydlení. MT tým byl nasazen 2x, nejdříve v noci na základě nepřesných informací o místě posledního výskytu hledané osoby, kde ukázal negativy na místech uvedení. Poté v neděli ráno na základě zpřesněných informací byl pes uveden na stopu na místě skutečného posledního výskytu hledané osoby a vypracoval pachovou stopu cca 20 hodin starou 5.000m dlouhou, až na německé území,  kde byla práce pro velkou únavu psa ukončena.

2018-02 Nymburk

Na žádost osoby blízké (rodinný příslušník), pátrání po 82 leté seniorce trpící alzhaimerem. Na místo se dostavuje koordinátor RO, a povolán MT tým Luboš a Cassíno. Žena nalezena při propátrávání okolí našim koordinátorem a rodinným příslušníkem. Předána do péče ZZS. MT tým stažen z výjezdu. 

2017-12 Olomouc

Na žádost osoby blízké (rodinný příslušník) pátrání po pohřešovaném mladíkovi za součinnosti a aktivní pomoci Policie, stáří stopy 24 hodin, práce v nočních hodinách v centru města, označen prostor, kde byla zachycena pachová stopa HO. (následně potvrzeno svědky) Akce ukončena v ranních hodinách. HO nalezena příslušníkem Policie. 

2017-12 SČ

Na žádost osoby blízké (rodinný příslušník) výjezd na pátrání po pohřešované dívce. Na místo se dostavil koordinátor RO a tým s plošným psem, MT tým byl z výjezdu odvolán v době, kdy byla pohřešovaná dívka nalezena. Akce za součinnosti Policie.

2017-10 Pezinok

Pátrání po pohřešovaném muži, MT tým Luboš a Cassino. Pes vypracoval stopu od plechovky piva (oblíbená značka a předpokládané PLS) cca 4 km do lesního terénu, vytipovaná místa prohledali plošní psi. Druhé uvedení přímo od panelového domu, kde bydlel, pes ukázal negativ, třetí uvedení od místa, kudy pravidelně do lesa odcházel. Pes vypracoval stopu cca 2 km ve směru ke startu prvního uvedení. Vytipované plochy prohledali plošní psi. Bohužel opět jsme se dostali na místo až po 30.ti hodinách a do terénu přešlapaného lidmi a psy. Pohřešovaná osoba nalezena ve směru pohybu MT týmu.

2017-10 Poproč

Hľadaná osoba: 87 ročný pán

Miesto:  Poproč, Slovensko

Hľadaná osoba odišla z domu: 3.10.2017 okolo 9,00 hod.

KZZSR prizvaní na pátraciu akciu: 4.10.2017 o 9,00 hod.

Mantrailový tím:  Marika s Alinou

2017-09 Olomouc

Pátrání po pohřešované ženě. MT tým se dostal na místo cca po 20-ti hodinách, vypracoval trail od domu HO do hustě zarostlých prostor na okraji města, kde byly následně nasazeni policejní psi. PP pyžamo, start u vchodových dveří. Podle svědků se v této oblasti skutečně pohybovala. 

http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=102...

Výjezdy 2017

Do tohoto článku půjdou informace o našich výjezdech, kde jsme mantrailingové týmy nenasazovali, ale byli jsme povoláni k pomoci při pátrání. Bohužel se naplnily naše obavy z nepravdivých informací TV Nova, kdy se nám ozyvají lidé po několika dnech od pohřešování osoby a žádají o pomoc. Dalším problémem je, že nejsou v některých případech ani známá místa posledního výskytu hledané osoby. V těchto případech je pravděpodobnost nálezu osob velmi mizivá. 

2017-09 Jablonica

Pohřešovaný muž, od neděle 17.9.2017 9:00, MT tým Luboš a Cassino. Cassino byl uveden na místě předpokládáného posledního výskytu (nebylo jednoznačné PLS) hledané osoby v 9:30, stáří stopy 24 hodin, pes vypracoval stopu 2.700 m na kraj lesa kde práci ukončil, poté byl uveden ještě jednou na místě, kde se pravděpodobně v noci pohybovala osoba, ale pes po prověření prostoru ukázal negativ. Pátrání za součinnosti BKZB, KZZ SR, Policie. V tomto případě nebyly jasné a přesné informace o posledním místě výskytu hledané osoby.

Stránky