Ostré akce

2014-05 Bratislavský kraj

Pátrání po pohřešovaném muži. 

Na místo přijel MT tým po 4 hodinách, od doby, kdy byl hledaný muž údajně podle svědků naposledy spatřen. PP bylo jeho mokré oblečení a PLS bylo na chodníčku za obcí.  Pes vypracoval stopu přes louku, kde po cca 1.200 metrech byly nalezeny stopy HO. Poté práce v lese. Po cca 1.5 hodině práce byla práce ukončena, kdy vzhledem k velmi horkému slunečnému počasi a práci přes poledne došlo k vyčerpání psa. Podvečer byly nasazeny rojnice a MT tým byl znovu nasazen na místě, kde správně určil směr pohybu HO směrem do osady. Celkový trail 3.700m. 

2014-05 Středočeský kraj

Pátrání po pohřešované ženě

2014-03 Jihomoravský kraj

Pátrání po starší pohřešované ženě. Na místo činu jsme se dostali opět, jako obvykle  až za 23 hodin. Pachový předmět byly domácí punčochy, odebrané psovodem. Start byl přímo od bytovky pohřešované osoby. Mantrailer přešel přes centrum města, identifikoval trafiku, kde si kupovala kredit na mobil, pak obchod, kde byla svědky naposledy spatřena a pak se přesunul do blízkosti řeky kterou chtěl přejít. Dohodli jsme se na návratu a opětovném nasazení na křižovatce, kde jistě pracoval a při zpáteční cestě jsme dostali zprávu, že hledaná byla nalezena.

2014-02 Vysoká pri Morave

Pátrání po pohřešované ženě. Bohužel jsme se opět dostali na místo až za 27 hodin od doby, kdy byla pohřešovaná naposledy viděna. Start trailu přímo před brankou RD kde bydlela. Cassino nasazen 3x po krátkých intervalech na odpočinek. Identifikoval trasu kolem novinového stánku směrem na zdravotní středisko, kam PO chodila, pak místo kde vedla dítě do školky a blízké autobusové zastávky. Na všech místech nakonec označil negativ. Právě při posledním nasazení se hledaná osoba telefonicky ozvala Policii, živá a zdravá. Potvrdil se výsledek práce mantrailera, že HO odjela z místa autobusem.

2013-11 Moravskoslezský kraj

Pátrání po pohřešovaném muži. na žádost osoby blízké  se zúčastnilo zásahové družstvo Rescue Olomouc v počtu 2 vozidla, 5 členů,  MT tým Luboš a Cassino. Jako PP byla použita přilba pohřešovaného. Bohužel jako ve většině případů,  byl MT tým povolán velmi pozdě, až po 61 hodinách.  Zásah byl prováděn ve večerních hodinách, kvůli klidu a lepším podmínkám pro práci psa. Výsledky práce mohou být vyhodnoceny až po ukončení pátrání. Pohřešovaná osoba i přes intenzivní pátrání Policie a záchranářů dosud nebyla nenalezena.   

2013-11 Bratislava

Pátrání po pohřešovaném mladíkovi.  MT tým Ivan a Hagrid, doprovod Braňo. Nasazení iniciovala osoba blízká přes BKZB Ivanka pri Dunaji. Akce byla za účasti Policie, členů BKZB Ivanka pri Dunaji a Bratislavské ZB. Bohužel akce byla iniciována až po 75 hodinách, kdy je úspěšnost nasazení psa již velmi omezená. Přesto byly získány určité informace, které  se mohou potvrdit pouze po ukončení akce. 

2013-09 Zlínský kraj

Pátrání po pohřešované seniorce. Mantrailer nasazen až po 24 hodinách, v oblasti, kde několikrát prošly rojnice a přes noc vytrvale pršelo. Po intenzivní hodinové práci a cca 2 km trailu v horském lesnatém terénu pes práci ukončil v místech, kde byly připraveny rojnice k dalšímu pátrání.  Nad oblastí, kterou prošel mantrailer pak ještě prohledával terén i vrtulník s termovizí.  Slovácký deník

2013-08 Olomoucký kraj

Pátrání po pohřešované seniorce. Mantrailing tým se dostavil na místo za 45 minut od výzvy vyšetřovatele Policie v 01:30. Stáří stopy cca 8 hodin. Pes vypracoval stopu od místa posledního výskytu podle svědků přes les do místa pravděpodobného výskytu hledané osoby, kde práci díky únavě ukončil. Doprovodné hlídky prohledaly okolní terén bezvýsledně. Práce ukončena ve 03:30. 
Druhé nasazení mantrailing týmu bylo po 15-ti hodinách od pohřešování v 9:00 přímo od domu pohřešované. Pes vypracoval stopu opět do stejného místa, odkud pokračoval ve sledování stopy v lese.

2013-07 Olomoucký kraj

Pátrání po ztraceném muži na pískovně Náklo ve spoupráci s Policií. Na místo byl povolán mantrailing tým již hlídkou Policie, která prověřovala oznámení o pohřešovaném muži. Mezitím se na místo dostavilo celé mantrailig družstvo RESCUE Olomouc v počtu 6-ti lidí a dvě zásahová vozidla. Pes byl poprvé nasazen před příjezdem jednotek IZS a Policie.  Poté se vozidla a členové Rescue Olomouc  zůčastnily policejného pátrání. Na základě vyhodnocení práce psa byly přednostně určeny prostory k pátrání rojnicemi a policejního vrtulníku.

2013-03 Košický kraj

Tým: Markéta Solaniková a Jackie v rámci spolupráce s Košickou kynologickou záchrannou brigádou. Pátrání ve spolupráci s Policií SR.

Pátrání po pohřešovaném muži. Tým nasazen na místě posledního výskytu hledané osoby cca po 28 hodinách na místě, kde byl hledaný naposledy viděn. Jako pachový předmět byla použitá bunda pohřešovaného. Pachový vzorek odebral policejní technik. Pes vypracoval pachovou stopu k břehu potoka, kde nejprve pokračoval proti proudu a pak ji dál sledoval po jeho proudu. Pohřešovaný muž byl nalezen v potoku proti proudu dalšími záchrannými složkami do dvou hodin od zahájení pátracích akcí bez známek života.

Stránky